Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Egertová Janečková, Eugenie, 1912-

Bände: Egertová, Eugenie, 1912-
Bände: Janečková, Eugenie Egertová, 1912-
Bände: Ledecká, Eugenie, 1912-

Citation: Poncarová, Jana: Eugenie : příběh české hoteliérky, 2019
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie - Jana Poncarová), cit. 9. 1. 2020
Citation: www(Restaurace Continental), cit. 9. 1. 2020
Narozena 1912. Hoteliérka, působila v hotelu Continental v Plzni.